Tjänster


Här kan du läsa lite mer ingående om de tjänster jag erbjuder.
Jag skräddarsyr tjänsten så att den blir behovsanpassad för er.
Undrar du något så tveka inte att höra av dig. 


Varje bolag är unikt och behoven skiftar, så för prisuppgift - kontakta mig. 


Controller


Jag kan hjälpa dig att se över bolagets nuvarande rutiner och processer för att komma med åtgärdsförslag som bidrar till ett mer effektivt arbetssätt. Föreslå relevanta programlösningar, formulera mål och åtgärdsprogram, vara ett bollplank och i övrigt medverka i bolagets utveckling. 


Detta kan också innefatta mer omfattande rapporteringar som budgetering, budgetuppföljning, andra periodiska rapporter och prognoser samt analyser.Bokföring och Lön


Löpande bokföring genomförs enligt gällande lagar och ramverk.

Varje bolag är unikt och behovet av vad man behöver hjälp med varierar, så vi går igenom tillsammans hur just ert behov ser ut och lägger upp en lösning i enlighet med det.

 

Löpande bokföring innefattar anläggningsregister, periodiseringar, avskrivningar, reskontra, fakturering, in- och utbetalningar, utlägg mm.

Bokföringen stäms alltid av vid avslutat redovisad period och om så önskas rapportering och/eller en genomgång av periodens räkenskaper. Rapportering av momsdeklaration till skatteverket ingår.

 

Bolagets löner görs i enlighet med aktuella lagar och ramverk, Lönehantering innefattar även tillhörande rapporteringar till myndigheter tex arbetsgivaravgifter.


Bokslut, Årsredovisning samt Deklaration

 

Vid räkenskapsårets slut upprättas ett bokslut med tillhörande dokumentation. Upprättandet av bokslut med bokslutsbilagor och övrig dokumentation genomförs enligt gällande lagar och ramverk.

 

Årsredovisning upprättas i samband med att bokslutet är klart med tillhörande protokoll om så krävs.  

 

Jag upprättar också bolag- samt privatdeklarationer.


Administration


Det finns mycket som inte går att placera under löpande bokföring och lön men som ändå måste göras. Upprättande av olika typer av dokument som tex offerter, personalhandböcker och policys för att nämna några.

Det kan också handla om rapporteringar till bland annat SCB, bolagsbildningar eller ändringar och mycket mer.


Copyright © Alla rättigheter förbehållna